Matt Cunningham, Erik Gardner, 2005

VS3
The Mangler
Stephen King, 1972