Jonathan Mostow, 2009

VS3
The Surrogates
Robert Venditti, Brett Weldele, 2006