Mark Andrews, Brenda Chapman, Steve Purcell, 2012

VS3
Brave: The Junior Novelization
Irene Trimble, 2012