Diane Ruggiero-Wright, Rob Thomas, 2015-2019

VS3
iZombie
Chris Roberson, Mike Allred, 2010