Michael Kampa, 2019

VS3
Pride and Prejudice
Jane Austen, 1813